Verbouwen

Voordat u kunt gaan verbouwen gaat er heel wat aan vooraf: Het begint met een idee en uiteindelijk mag u gaan bouwen. Dit kost de nodige inspanning, tijd en natuurlijk geld. Waarschijnlijk heeft u het liefst zoveel mogelijk zelf in de hand en dat is begrijpelijk, want dat kan heel wat kosten besparen. Er moet een tekening komen, zodat uw ideeën op papier komen en het beeld kompleet wordt. Wanneer nodig zal er een bouwaanvraag bij de gemeente moeten worden ingediend.Dit moet een acceptabele en professionele tekening zijn en dat is wat lastiger. Dit doe ik graag voor u ! Bij verbouw kunt u o.a. denken aan; een opbouw, een uitbouw een dakkapel, het recht optrekken van de voor – en of achtergevel of een interne verbouwing.

Nieuwbouw

Nieuwbouw is specialistisch werk en zal meestal door een aannemer worden uitgevoerd. Dit is logisch want zij hebben de kennis en de mogelijkheden in huis. Toch zal er eerst een ontwerp moeten worden gemaakt en zijn er tekening nodig voor de bouwaanvraag en om een aannemer te kunnen uitzoeken. Ik maak graag de benodigde tekeningen en begeleid voor u de bouwaanvraag.

Bouwvergunning

In veel gevallen is er een bouwvergunning nodig. Het is voordat u de aanvraag bij de gemeente indient goed om te weten wat voor type bouwvergunning er nodig is: gaat het om een lichte bouwvergunning of is de verbouwing vergunningsvrij? Moet ik mijn buren inlichten? Wellicht heeft u nog meer nodig als alleen een bouwvergunning bijvoorbeeld een kapvergunning voor bomen die “in de weg” staan of een sloopvergunning. Het kan vertragend werken als dit wordt vergeten. Ik verzorg de volledige bouwaanvraag voor u. Samen met u en de gemeente kijken we wat er mogelijk is. Met alle eisen en wensen op een rij zal ik u dan een voorstel doen. Gaat u hiermee akkoord dan zal ik de bouwaanvraag gereedmaken en indienen. Helaas kan ik geen bouwvergunning garanderen. De eventueel benodigde constructie en EPN berekeningen worden door derden geleverd.